Học Làm Phim với 4 Đạo Diễn tại Cần Thơ

Công Viễn Văn

Cao Cuong Dang

Phuong Hung Le

Lê-Nguyễn Tony

Nội dung khóa học:

  1. Kịch bản
  2. Nhân sự trong một đoàn phim
  3. Kỹ thật hình ảnh, âm thanh, ánh sáng & kỹ xảo
  4. Làm phim cho ai xem
  5. Tất cả những chuyện khác liên quan đến phim