Cấu trúc kịch bản ba hồi

Trong cả văn chương, sân khấu, điện ảnh, cấu trúc ba hồi là cấu trúc kinh điển để xây dựng một tác phẩm hấp dẫn. Giống như một bài tập làm văn có mở đề, thân bài và kết luận, cấu trúc ba hồi của một bộ phim truyện dòng tự sự bắt đầu bằng khai đề, phát triển vấn đề và giải quyết vấn đề.

  • Hồi 1 còn gọi là hồi khai đề, hay thiết lập: Nhân vật chính đương đầu với vấn đề. Cuộc sống anh ta đang bình yên bỗng nhiên vấn đề xuất hiện buộc anh ta phải đương đầu với nó.
  • Hồi 2 có thể hiểu là hồi của xung đột chính nảy sinh và phát triển, vẫn được gọi là hồi Ném vật cản. Hồi 1 đẩy nhân vật lên đuồng, hồi 2 ném các vật cản nhằm gây khó khăn càng nhiều càng tốt cho nhân vật chính, trên đường anh ta tới đích. Hồi này chứa đựng 60% câu chuyện, thời lượng cũng chiếm 60% hoặc hơn. Tại đây vấn đề phát triển đến tối đa.
  • Hồi 3 là hồi hạ màn. Tại đây xảy ra cao trào của câu chuyện. Bí mật cuối cùng được bộc lộ. Câu hỏi trung tâm được trả lời. Nhân vật chính giải quyết được vấn đề và thu gom những vấn đề phụ rải ra trong suốt câu chuyện, gọi là thu gom các mối dây.

drama.vietnam

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.