12 Công Cụ/Yếu Tố Trong Kịch Nghệ

 1. KHÔNG KHÍ: Sự tương tác giữa khán giả và tâm trạng của một buổi biểu diễn kịch.
 2. NHÂN VẬT: một người hoặc cá nhân trong phim/kịch có thể có phẩm chất cá nhân và / hoặc lịch sử xác định. Nhân vật phẳng (hoặc nhân vật đa chiều) thể hiện sự thiếu chiều sâu hoặc sự thay đổi trong diễn biến của một tác phẩm phim/kịch. Các nhân vật đa dạng (hoặc nhân vật đa chiều) có các đặc điểm và lịch sử phong phú và phức tạp hơn và được thay đổi bằng các hành động kịch tính trong tác phẩm phim/kịch.
 3. CĂNG THẲNG KỊCH TÍNH: là công cụ để thu hút khán giả. Sự căng thẳng kịch tính xảy ra khi các nhân vật có những ý tưởng, thái độ, cảm xúc, tâm lý và hành động đối lập hoặc nhiều kịch tính, và gây ra những xung đột, những vấn đề cần được giải quyết (hoặc chưa được giải quyết) thông qua kịch.
 4. NGÔN NGỮ NÓI VÀ HÌNH THỂ: đề cập đến việc sử dụng các ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể để truyền đạt ý tưởng, cảm xúc và các liên kết khác. Cách sử dụng các lời thoại trong kịch bản, tài liệu nghiên cứu, trực tuyến và các sáng tác khác, tài liệu tham khảo để bổ sung ý nghĩa cho nhân vật và tác phẫm.
 5. ẨN DỤ: tạo ra hình ảnh hoặc ý tưởng về một thứ bằng cách nói nó là một thứ khác. Ví dụ, ‘anh ấy là đại ca.’ trong phim/kịch, việc sử dụng phép ẩn dụ có thể tinh tế hơn, chẳng hạn như phép ẩn dụ về một con chuột được tạo ra thông qua một nhân vật có giọng nói líu ríu và cử động nhỏ. Các yếu tố thiết kế và phong cách cũng có thể là phép ẩn dụ để mô tả đặc điểm hoặc cung cấp ý nghĩa về mặt chủ đề.
 6. TÂM TRẠNG: mô tả cảm xúc và thái độ, thường được kết hợp giữa các vai hoặc nhân vật tham gia vào hành động kịch tính thường được hỗ trợ bởi các yếu tố khác của kịch cũng như các yếu tố thiết kế. Tâm trạng là tác động cảm xúc dự định của nhà viết kịch, đạo diễn và / hoặc các thành viên khác của nhóm sáng tạo.
 7. CÁC MỐI QUAN HỆ: đề cập đến phẩm chất của sự kết nối giữa hai hoặc nhiều nhân vật hoặc vai trò. Mối quan hệ đó có thể cố định (phần lớn không thay đổi bởi hành động kịch tính) hoặc thay đổi (bị thách thức hoặc thay đổi bởi hành động kịch tính). Mối quan hệ có thể là hợp tác (như trong tình bạn), đối nghịch (như kẻ thù), trung lập (không tích cực cũng không tiêu cực) hoặc không tồn tại (như trong hoàn toàn xa lạ). Những mối quan hệ đó sẽ được xác định bởi lợi ích chung, mục tiêu chung, giá trị văn hóa và / hoặc nhu cầu của con người.
 8. VAI TRÒ: một người biểu diễn có thể trình diễn một vai đại diện cho một khái niệm trừu tượng, một nhân vật rập khuôn hoặc một người bị giảm xuống một đặc điểm nổi trội cụ thể (nghề nghiệp, tình trạng con người hoặc thiên chức xã hội) thiếu chiều sâu hoặc một câu chuyện thường xuất hiện trong một ‘nhân vật’ .
 9. TÌNH HUỐNG: tình trạng hoặc hoàn cảnh mà một nhân vật hoặc các nhân vật được trình bày thường xuyên ở phần mở đầu của một buổi biểu diễn.
 10. KHÔNG GIAN: nơi diễn ra các pha hành động kịch tính và các phẩm chất của nơi đó bao gồm nhiệt độ, đặc điểm, mức độ ánh sáng, mức dân số và các yếu tố môi trường khác có thể được trình bày hoặc tưởng tượng bởi các nhân vật / khán giả.
 11. BIỂU TƯỢNG: các phần biểu tượng của phong cảnh hoặc thiết kế đại diện và thêm ý nghĩa cho các chủ đề, tường thuật, cảm xúc, tâm trạng và bầu không khí. Màu sắc khác nhau là tượng trưng. Các biểu tượng khác có thể được tìm thấy trong hiệu ứng âm thanh, âm nhạc, phong cách, hình ảnh. Một số ký hiệu là nghĩa đen trong khi những ký hiệu khác suy ra ý nghĩa.
 12. THỜI GIAN: cả thời gian trong ngày, thời gian trong năm và thời gian trong lịch sử hoặc tương lai. Thời gian cũng phản ánh những thay đổi về thời gian trong một cảnh hoặc sự kiện kịch. Thời gian cũng đề cập đến dòng chảy của thời gian trong suốt độ dài của một sự kiện kịch: thời gian phân mảnh, thời gian theo chu kỳ, thời gian tuyến tính, v.v.

drama.vietnam

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.